Jak vybrat kabely a vodiče?

Jak vybrat kabely a vodiče?

Průvodce výběrem kabelů a vodičů.

Kabel je soustava dvou nebo více vodičů, které slouží k rozvodu elektrické sítě a přenosu elektrické energie nebo optických, datových a jiných signálů. Jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými typy vodičů a na co se při výběru zaměřit?

 • Tomáš, redaktor Heureka.cz
 • Doba čtení: 3 min.

Rozdělení kabelů podle specifikace

Základní rozlišení kabelů se odvíjí od normovaného označení. To v sobě ukrývá materiál kabelu, druh, počet vodičů i materiál izolace. Obecně se kabely liší počtem žil, jejich tloušťkou žil a barevným označením, a materiálem vnější izolace.

Kabely CYKY

Nejpoužívanější standard tzv. silových kabelů v elektroinstalacích budov je CYKY. Jedná se o kabel obsahující měděné žíly obalené PVC izolací. Hodí se pro pevné rozvody elektřiny bez mechanického namáhání, tedy k zazdění pod omítku nebo uložení do kabelových žlabů. Kabely CYKY nejčastěji propojují rozvaděče, elektroinstalační krabice, zásuvky, vypínače či osvětlení.

 • CYKY-J - obsahují ochranný zemnící PE (zeleno-žlutý) vodič, který má zemnící funkci. Ostatní vodiče jsou černé, šedé, hnědé nebo modré.

 • CYKY-O - ​​neobsahují zemnící PE vodič, jedná se o tzv. vypínačový kabel, používá se např. u dvoupáčkových (schodišťových) vypínačů osvětlení.

 • CYKYLo - jsou ploché a mají vodiče uspořádány v řadě vedle sebe. Slouží pro využití ve stísněných prostorách, kde se lépe pracuje s plochým než kulatým kabelem, např. v drážkách ve zdi, ve stropech nebo podlahách. Jednotlivé vodiče lze také snadněji oddělit. Existují ve variantách CYKYLo-J a CYKYLo-O.

Kabely AYKY

Silové kabely s pevným hliníkovým jádrem nesou označení AYKY a jsou ideální pro uložení v zemi, do ochranných trubek (chrániček) nebo kabelových kanálů. Většinou se používají na dlouhé vzdálenosti, typicky jako přívodní kabel od elektrické přípojky k hlavnímu elektroměrovému rozvaděči. Kabely AYKY jsou levnější alternativou kabelů CYKY, avšak je nutné používat větší průřez žil.

 • Vhodné pro uložení v zemi

 • Levnější než CYKY

 • Nutná větší tloušťka žil

Kabely CYSY

Kabely CYSY s mezinárodním značením H05VV-F a H07VV-F jsou ohebné kabely, jejichž jádro je tvořeno měděnými lankovými vodiči a vnější izolace je PVC bílé a černé barvy. Používají se pro pohyblivé přívody, přívodní kabely ke spotřebičům a na prodlužovacích šňůrách. Přednostně jsou určeny pro použití v interiéru, jelikož PVC izolace se může při nižších teplotách lámat. Jsou vhodné pro nízké až střední mechanické namáhání.

 • Ohebné

 • Vhodné jako přívodní kabely spotřebičů

 • Použití omezeno na interiér

Kabely CGSG

Kabely CGSG s mezinárodním značením H05RR-F a H07RR-F jsou ohebné kabely s jádrem z měděných lankových vodičů. Vnější izolací kabelu je černá guma se zvýšenou odolností při střední a středně těžké mechanické zátěži. Je vhodný i pro použití v exteriéru - gumová izolace odolává i vnějším vlivům, UV záření a nízkým teplotám. Gumové kabely se většinou používají pro pohyblivou montáž, jako pohyblivý přívod pro ruční pracovní nástroje v dílnách, ohřívače, případně prodlužovací šňůry s větší odolností - všude tam, kde je nutná zvýšená izolace a zároveň vysoká ohebnost.

Gumová izolace může časem degradovat a na vodičích může vzniknout mezižilový zkrat a způsobit požár. Proto se CGSG kabely nesmějí používat na pevné instalace do zdí a nepřístupných prostorů.

 • Ohebné a poddajné

 • Vhodné pro připojení ručních přenosných spotřebičů

 • Nevhodné pro trvalé uložení

Kabely 1-CXKH-R-J

Nehořlavé silové kabely 1-CXKH-R-J s izolací vodičů XLPE, bezhalogenovou výplní i pláštěm. Kabel při požáru neuvolňuje jedovaté halogeny a lépe odolává ohni. Používají se pro kritické elektrické okruhy.

 • Zvýšená odolnost vůči požáru

 • Nejsou odolné vůči UV záření a vlhku

Při zavádění nebo úpravách elektroinstalace je nutné dodržovat požadavky dle platných právních předpisů a technických norem ČSN.

Základní parametry kabelů

Druhy vodičů

Fázový vodič přenáší elektrickou energii do spínače nebo do zásuvky. Barva izolace je černá, hnědá nebo šedá. Připojuje se na svorku označenou „L“ (live). V ČR je dohodnuto umístění v zásuvkách vlevo od ochranného kolíku.

Střední pracovní vodič, označovaný jako "nulový vodič" nebo také "nulák" vrací proud do sítě. Označuje se modrou barvou izolace a připojuje se na svorku "N" (neutral).

Ochranný neboli zemnicí vodič vyrovnává potenciál země. Má-li spotřebič svorku na zemnicí vodič, pak na něj musí být připojen. Barva izolace je žlutozelená.

Počet žil

Kabely mívají dvě a více žil, v běžných instalacích se používají nejčastěji 2, 3, 4 a 5 žilové kabely. Počet žil má své místo i v označení kabelu, např. 3x1,5 znamená trojžilový kabel s jednotlivými průřezy 1,5mm².

 • dvoužilový kabel - používá se ve vypínačích, k přerušení obvodu fázového vodiče k žárovce, ventilátoru, případně ovládání jednofázového spotřebiče.

 • třížilový kabel - kromě fázového vodiče obsahuje i modrý (pracovní nulový) vodič a zelenožlutý (zemnící ochranný) vodič (platí pro verzi -J); nebo obsahuje pouze fázové vodiče (platí pro verzi -O).

 • čtyřžilový kabel - obsahuje třífázové vodiče, v této soustavě chybí modrý pracovní nulový vodič (podle normy TNC).

 • pětižilový kabel - kromě třífázových vodičů obsahuje i modrý (pracovní nulový) vodič a zelenožlutý (zemnící ochranný) vodič (platí pro verzi -J), používá se v instalacích podle normy TNC-S.

Průřez žil

V běžných domovních instalacích se používají především kabely s průřezem od 1,5mm² do 6mm². Tlustší průřezy se používají pro napájení míst s vysokým odběrem elektrické energie, případně na delší vzdálenosti (kvůli úbytku napětí) odběrného místa od bodu připojení do soustavy (přípojka).

 • Kabely s průřezem 1,5 mm² - pro elektrické rozvody s menším odběrem elektřiny, např. zapojení svítidel a vypínačů.
 • Kabely s průřezem 2,5 mm² - pro rozvody s vyšším odběrem elektřiny (zásuvkové rozvody), kde jsou napájeny spotřebiče.
 • Kabely většího průřezu - používány např. pro hlavní přívod od elektroměrového rozvaděče, napojení strojů v dílnách apod.

Příslušenství

Zásuvky

Rozvaděče

Vypínače

Pojistky

Jističe

Proudové chrániče

Pohybová čidla

Svorkovnice

Stykače

Kleště odizolovací

Kleště lisovací

Nejčastější dotazy

Je průřez vodiče 1,5mm² bezpečný?

Pokud je okruh s měděnými vodiči jištěn jističem do 13 A (včetně), lze v něm použít vodiče průřezu 1,5mm².

Naopak v okruhu s měděnými vodiči jištěném jističem 16 A a více, musí být použity vodiče průřezu minimálně 2,5mm².

Toto pravidlo platí pro většinu běžných elektroinstalací. Existují výjimečné a extrémní případy, kdy to neplatí. Vždy je dobré konzultovat s odborníkem, např. projektantem. Povolené použití a dimenzování vodičů ošetřuje norma ČSN 33 2000-5-52 Elektrické instalace nízkého napětí.

Jaký kabel mohu použít pro okružní (cirkulární) pilu?

Pro pily pracující s 230 V je minimální průřez 1,5 mm², od délky kabelu 20 m 2,5 mm². Pily s třífázovým motorem mají větší výkon a připojují se k síti 400 V/50 Hz, která má ochranu proti podpětí, přepětí, nadproudu a proudový chránič. Pro připojení pily je potřeba přívodní kabel s 5 vodiči.

Je nutná chránička kabelů?

Chránička kabelů není vždy nutná. Např. CYKY kabely mohou být uloženy pouze do cesty vysekané ve stěně. V domovních rozvodech se kabely ukládají do lišty na omítku podél podlahy a hran místnosti. Další možností využívanou v průmyslových elektroinstalacích je uložení kabelů do kabelového kanálu či žlabu s použitím stahovacích vázacích pásků.